Monipuolista tuottoa metsästä. Arvosienten metsäkasvatus lisänä ekologista metsänhoitoa mahdollistaa ahkeralle hyvän kannattavuuden. Omissa metsissä suosimme jatkuvapeitteellistä metsänkasvatusta, joka mahdollistaa arvosienten kasvatuksen parhaalla tavalla. Tavoitteena optimoida hakkuut ja maksimoida tuotto, metsänmonikäytön ja ekosysteemin kärsimättä. Metsän säilyttäminen mahdollisimman monipuolisena. Sienet, marjat, ihmiset ja metsäneläimet viihtyvät.

Arvosienten metsäkasvatuksen aloitus esimerkki varttuneessa taimistossa hoitotöiden jälkeen. Tässä tapauksessa maanomistaja tilasi meiltä hoitotyöt sekä sienirihmastojen istutuksen. Pohjaan jäi valtava määrä raivauksen yhteydessä kaadettua puuta. Tällä on kokemuksemme mukaan erittäin positiivinen vaikutus tuleviin satoihin lahopuun lisääntyessä voimakkaasti. Metsästä on odotettavissa alkaa tulla jo mukavasti tuloja taimisto kehitys vaiheessa ja rihmasto elää ja tuottaa satoa pitkän aikaa metsän kehittyessä. Maaperä on tuoretta ja lehtomaista kangasta. Istutetut sienirihmastot hehtaarille. Kantarelli 800 kpl, mustatorvisieni 100 kpl sekä herkkutatti 100 kpl. On suositeltavaa kasvattaa eri sienilajeja samalla alueella. Näin torjutaan aktiivisesti sienitauteja ja parannetaan sienirihmaston kehitystä.

Arvosienten tuotto-odotus hehtaarille

1000 kpl sienirihmasto pakkauksia. Istutus paikat 2500-3000 m2

Alkuinvestointi : sienirihmastot + istutus työ / 12500€

Myynti tulot istutusta seuraava vuosi / 825kg / satokausi / 3€ kg. / 2500€

Myynti tulot seuraavat vähintään 10 vuotta / 8000-10000kg / satokausi / 3€ kg. / 27000€

Maltillinen netto-voitto odotus tuotannolle satokaudessa on erittäin hyvä.